Kostki terapeutyczno-dramowe Co u Ciebie? to pierwsza na rynku pomoc, która została stworzona by wspierać proces terapii prowadzony w nurcie modyfikacji jąkania. Oprócz tego kostki mogą znaleźć zastosowanie w tradycyjnej terapii logopedycznej czy edukacji jako narzędzie służące usprawnianiu komunikacji, kształtowaniu umiejętności i sprawności dialogowych oraz narracyjnych, jak również mogą umilić czas spędzony w rodzinnym gronie jako gra towarzyska.

Jako pomoc psychoterapeutyczna Co u Ciebie? znajduje zastosowanie w terapii dzieci w okresie latencji. Może być wykorzystana zarówno na etapie rozmowy diagnostycznej z dzieckiem – ułatwiając nawiązanie relacji terapeutycznej, jak również w procesie terapii jako jeden z „rytuałów”, budujących atmosferę bezpieczeństwa i w konsekwencji sprzyjający budowaniu więzi.

Kostki przedstawiamy dziecku jako mieszkanki woreczka, które podobnie jak ludzie różnią się od siebie i podczas spotkań, będą mówić do nas ciekawe rzeczy. Dokładny opis przykładowych zabaw i struktur terapeutycznych Terapeuta, Nauczyciel lub Rodzic znajdzie w 48 stronicowej książeczce – przewodniku.


Cena 100 zł

Jak zamówić

Co w zestawie

7 drewnianych kostek wraz z jutowym woreczkiem

Kostki: Osób, Sytuacji/Miejsca, Czasu, Marzeń, Modyfikacji, Emocji, Tajemnicy.

Kostki wykonane są z naturalnego surowca, jakim jest drewno. Każda kostka jest niepowtarzalna i wyjątkowa, różnorodna w swojej formie i fakturze. Produkty stworzone z naturalnych surowców żyją swoim własnym życiem i to jest ich wielką zaletą.

Przewodnik po "Co u Ciebie?"

48 stronnicowy przewodnik podzielony na trzy zasadnicze części.

W części I – stanowiącej swego rodzaju wprowadzenie do prezentowanego narzędzia – tłumaczymy znaczenie kostek i stojących za nimi metafor.

Część II opisuje sposoby użycia kostek w ujęciu komunikacyjnym, a jej adresatami są rodzice, logopedzi, terapeuci i psycholodzy.

Ostatnia, III część – skierowana jest przede wszystkim do psychoterapeutów psychodynamicznych lub osób planujących zastosować rozumienie psychodynamiczne w swojej pracy – zawiera propozycje wykorzystania kostek w tym ujęciu.


Recenzje


Autorzy

Jagoda Tuchowska

mgr, psychoterapeuta, neurologopeda, pedagog specjalny

Absolwentka pedagogiki specjalnej (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie), pedagogiki wczesnoszkolnej (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), studiów podyplomowych z zakresu logopedii (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie) i neurologopedii (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie). Obecnie realizuje studia doktoranckie w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, jak również całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Pracuje jako psychoterapeuta, pedagog i neurologopeda.

Laureatka grantu im. Prof. Gene J. Bruttena (Gene J. Brutten Fluency Disorders Fund), ufundowanego przez prof. Martine Vanryckeghem.

Założycielka i współprowadząca uniwersyteckiej grupy wsparcia dla osób jąkających się: Grupy „J” w Podejściu Ch. Van Ripera (Instytut Psychologii Uniwersytet Jagielloński) oraz Centrum Terapii i Psychoedukacji w Skawinie.

Zainteresowania naukowe i zawodowe to przede wszystkim psychoterapia w ujęciu psychodynamicznym, psychoanaliza, terapia w nurcie modyfikacji jąkania, asymetria funkcjonalna mózgu.

Maria Faściszewska

dr, neurologopeda, filolog polski i rosyjski

Absolwentka Podyplomowego Studium Emisji i Higieny Głosu (Uniwersytet Gdański 2005), Podyplomowych Studiów Neurologopedycznych (Uniwersytet Gdański 2008), Podyplomoweych Studiów Surdolopedycznych (2017).

Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Logopedii UG, neurologopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej numer 7 w Gdańsku. Rozprawę doktorską z zakresu językoznawstwa na temat "Testy dialogowe i narracyjne tworzone przez osoby mówiące niepłynnie" obroniła w 2014 roku.

Pracowała wiele lat na stanowisku logopedy w przedszkolach w Gdańsku, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej numer 1, Specjalistycznym Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Gdańsku oraz w latach 2016-2017 jako adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej i Logopedii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Interesuje się niepłynnością, jąkaniem i giełkotem w mowie dzieci, młodzieży i osób dorosłych, surdologopedią, SLI, psycholingwistyką.


Co u Ciebie?

Cena 100 zł

W zestawie:

  • 7 drewnianych kostek w woreczku jutowym
  • przewodnik
  • ekologiczne opakowanie

Jedna z mieszkanek woreczka w zestawie Co u Ciebie? to Kostka Tajemnicy, kostka na której dziecko i terapeuta tworzą sobie tylko znane symbole. Kostka ta może symbolizować więź, która tworzy się w relacji terapeutycznej, a opiera się na wzajemnym zaufaniu. Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych Kostek Tajemnicy (np. dla każdego dziecka).

Cena dodatkowej Kostki Tajemnicy to tylko 1 zł

Jak zamówić