W sprzedaży

Co u Ciebie?

70 zł

Autorzy: Jagoda Tuchowska, Maria Faściszewska   Rysunki: Greta Agneża

Kostki terapeutyczno-dramowe dla dzieci z trudnościami komunikacyjnymi w wieku od 6 do 12 lat (w okresie latencji). Kości można wykorzystać w terapii logopedycznej, pedagogicznej, psychoterapii, edukacji, treningu twórczości, zabawach oraz grach dramowych i rozwijających umiejętności komunikacyjne.

W przygotowaniu

Jak się czujesz?

Autor: Jagoda Tuchowska

Zestaw pomocy dla dzieci w okresie latencji ułatwiający wyrażanie i opisywanie emocji. Psychoedukacyjnie – porządkuje wiedzę na temat emocji (w zakresie nasilenia emocji, sposobów ich wyrażania i rozumienia, wieloznaczności, czy w końcu nazewnictwa).

W przygotowaniu

Wehikuł czasu

Autor: Maria Faściszewska   Rysunki: Magdalena Bucha

Zestaw pomocy dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat wspierający rozwój komunikacyjny i społeczno-emocjonalny. Karty można wykorzystać w terapii logopedycznej, pedagogicznej, edukacji, treningu twórczości, grupach socjoterapeutycznych oraz w grach dramowych i rozwijających umiejętności i sprawności komunikacyjne.

W przygotowaniu

MY self

Autorzy: Jagoda Tuchowska, Katarzyna Starowicz   Rysunki: Greta Agneża

Zestaw terapeutyczny wspierający proces diagnozy i terapii relacji rówieśniczych dzieci w okresie latencji. Zestaw ułatwia rozpoznać i nazwać relacje z rówieśnikami, ważnymi osobami dorosłymi oraz predyspozycje osobowościowe dzieci. Wykorzystanie: terapia logopedyczna, psychologiczna, psychoterapia.

Współpraca

Zapraszamy do współpracy autorów nietuzinkowych pomocy, gier, zabawek terapeutycznych w szczególności: psychoterapeutów, logopedów, psychologów, pedagogów pracujących z dziećmi, młodzieżą czy też osobami dorosłymi.

Zrealizujemy z pasją Państwa pomysły!